Adam Foss Christoffersen

Konstitueret Formand

Ansvarsområde: Beboerkontakt, ejendomsvedligeholdelse, dørtelefoner, maling

 

Allan Broløs

Konstitueret Næstformand

Ansvarsområde:  Personale, varme/vand, beboerkontakt

 

Bo Jensen

Kasserer

Ansvarsområde: IT og hjemmeside, kasserer, repræsentant i bolignet

 

Johanne Høgsholm

Ansvarsområde: Vejforhold og p-pladser, kommunalt bindeled

 

Johnna Nielsen

Ansvarsområde: Sekretær, maling, vedtægter, infofolder 

 

John Christensen

Suppleant 1

Ansvarsområde: Trappevask, grønne områder og ejendomsvedligeholdelse.

 

Suppleant 2 -ledig