Vandafregning:

I år vil vandafregningen blive udarbejdet af Brunata I 2015-2016 blev alle vandmålerne vandmålere skiftet til vandmålere, der fjernaflæses, hvilket er sket pr. 31.12.2016. I vil via administrator modtage jeres vandregnskab for 2016 (udarbejdet af Brunata) og afregningen vil som hidtil ske via fællesudgifterne pr.1 april 2017.

 

I regnskabet er ligeledes medtaget gebyr til omkostninger til Brunata (kr. 306,85 for 2 måler eller 613,69 for 4 måler), hvilket beløb dækker over regnskabshonorar samt udskiftningsservice. Udskiftningsservice er vores løbende opsparing til udskiftning af vandmåler hver 6. år, jf. forslag der blev vedtaget på generalforsamlingen 2015.

 

Beplantning:

 Vi arbejder for tiden med at få færdiggjort en ny beskærings- og beplantningsplan for hele Frugtvangen i samarbejde med en ekstern gartner, vi forventer at kunne fremlægge denne plan i forbindelse med vores generalforsamling 2017.

 

Brunt Vand:

 Vi oplever desværre for tiden, at nogle beboere der skal bruger varmt vand får brunt vand ud af hanerne. Vi har i længere tid været i kontakt med vores Vvs for at finde en løsning på dette problem, men det er desværre ikke ligetil.

 

Mistanken kan være vores ret så store vandbeholder på 1000 liter som medfører, at der bliver dannet agger i overfladen og når vandbeholdningen når ned i et lavt niveau løber dette vand ud i vandhanerne. Man er derfor nød til at lade vandet løbe til det brune vand forsvinder.

 

Mulige løsninger kan være, hvilket også foretages, at vi årligt får afkalket disse beholder. Måske vi skulle prøve at skifte et anlæg, til en mindre vandbeholder, således at denne bliver opfyldt flere gange og derfor ikke kan danne så meget agger. Problemet kan desværre også kommer udefra, hvor vi er bekendt med, at når man bruge overfladevand fra vores søer og tilsætter kemikalier giver dette problemer.

 

Lugtgener:

 Vi har i længere tid haft lugtgener i flere blokke i Frugtvangen, Vi har gjort hvad vi kunne for at få dette stoppet, og alle rør er blevet renset af Vvs, men selv efter dette, er det ikke lykkedes, vi har fået lavet foto af alle rør, men kan ikke set noget, der giver anledning disse gener. Der arbejdes videre med vores Vvs om mulige løsninger, en mulig løsning kan være, at vores piletræer blokerer brønden, men dette vides ikke lige nu.

 

Renovering:

2016 gav renoveringen desværre andre udfordringen end vi havde regnet med, allerede før vi fik startet, kunne vi konstaterer, at der fandtes mange betonskader på dæk og loft på altanerne, flere end normalt. Da vi fik sat fagfolk på, viste det sig, at mange af disse skader ligeledes havde medført revner i dæk og loft. Derfor måtte der lidt uventet, sættes kulfiber- bånd op, på steder vi ikke havde forventet. Da vi fik gennemgået de andre blokke, viste det sig, at det desværre ikke kun var et par blokke der havde disse problemer. Arbejdet med at renoverer kommer derfor til at forsætte fremover. Vi har dog et godt overblik over disse skader, på hvilke blokke, så vi kan lægge en plan. Derfor blev der desværre heller ikke lavet nogle altaner vedrørende stengulvene, som vi er helt klar over, også skal prioriteres fremover.

 

Vi forventer at starte op lige efter påske med blok F hvis vejret er til det, nærmer information følger.

 

Hvis man har skader på sin altan, vil vi meget gerne modtage disse, det er nok mest skader på gulve og fuger. Hvis dette er tilfælde så lave et stykke papir til Brian, med navn og lejlighed nr. samt telefonnummer og smid det i postkassen Pærevangen 20 2 sal mf Lejlighed 105 eller i postkassen ved kontoret.

 

Maling:

 Tak for en stor indsats med at få malet jeres altaner, det ser allerede meget bedre ud og vores områder tager sig bedre ud.

 

Vi vil gerne bringe en stor undskyldning, vi er helt klar over, at der har været stor forvirring omkring farver og toner. Derfor opnår vi desværre ikke, at hele Frugtvangen fremstår i samme farver, men alt andet lige, så næsten i samme grønne nuancer. Vi arbejder på at få lavet et bedre materiale, så der ikke kan være nogen tvivl omkring farvevalg i fremtiden.

 

Når der om 6 år skal male igen, vil der så blive rette op på alle disse fejl.

 

Husk at vi jo gør dette, for at Frugtvangen skal fremstår flot og harmonisk, så vi alle kan få den bedste pris på lejlighederne når vi ønsker at flytte.

 

Projekter 2017:

Vi forventer i 2017 at afslutte maling af vores indgangspartier samt afslutte opsætning af dørtelefoner. Få startet op på en beskærings og beplantningsplan.

 

Parkeringskælder :

Vi modtager gennem året en del mail omkring vores p-kælder, disse omhandler vand gennemtrængning og lugtgener. Desværre er det jo et åbent miljø vi har og derfor kommer der vand ind forskellige steder, ligeledes ser vi desværre også, at der kommer vand fra altanerne. Vi har gennem mange år forsøgt at løse alle de problemer med mindre held på forskellige blokke. Ved renoveringen, havde vi håbet på, at kunne løse problemer med vand fra altaner, men det har ikke altid hjulpet. Mistanken kan også være, at de altaner der har stenbelægning i nogle tilfælde, hvis de bliver lavet, kan være med til, at vi får stoppet vand i kælder.

 

Vi vil også gerne bede beboer om at klappe pap sammen samt ikke bruge p-pladsen som containerplads. Alle betaler til genbrugspladser, hvor man har mulighed for at kommer af med sit affald.

 

Fuger:

 Vi har kunne konstatere, at vi er mange der godt kunne trænge til at få skiftet fuger omkring vinduespartier, der er et stort varmetab fra disse partier. Dette medfører et stort varmetab, som vi som ejer selv må betale.

 

Vi har indhentet tilbud, som dog er et par år gammelt hvor priserne ligger fra 2300 til 4500 for de forskellige lejlighedstyper, en udgift der skal afholdes af ejeren selv.

 

Legeplads:

 Vi fik færdiggjort vores legeplads i foråret og vi er stort set godt tilfreds med resultatet, som i nok kan se, fik vi lavet en plads med borde og bænkesæt. Meningen med disse var også, at der blev mulighed for at afholde en lille begivenhed på pladsen i form af, måske lidt hygge med grill eller en lille fødselsdag, dog således, at man altid tager hensyn til andre beboer.

 

Vi har dog en appel til hundeejer vil I ikke nok hjælpe med at jeres hund ikke løber ind på legepladsen og besørger, sandet på pladsen er specielt sand og holder ikke til for mange tissetår og samtidigt er det meget dyrt at udskifte

 

 Altaner

 Nu nærmer foråret sig og nogle tænker måske på at lægge trægulv, hvis man vil gøre dette, er det vigtigt at man lægge et flydende gulv, hvor man ikke borer lægter fast i gulvet. Vi ser desværre nogle gang, at man skruer lægterne fast i gulvet, dette medfører desværre at man i tilfældet, hvor der er stenbelægning bryder membranen. Dette betyder, at vandet får lov til at trække ned til klinkelaget og så er der stor risiko for, at der trænger vand ned i P-kælderen som lider meget under dette. (Man er altid velkommen til at spørge bestyrelsen om råd om sådanne arbejder)

 

 P-kælder

 Vi er helt klar over at vore P-kældere ikke ser særlig godt ud, men det er desværre vores vurdering, at det ville være spildte penge at bruge, for at få disse renovereret så længe vi ikke har styr på alle vores gennemtrængninger der ses over alt, Vi har gjort et stort stykke arbejde for at løse disse problemer, men er desværre ikke på nuværende tidspunkt helt klar over, hvordan vi løser alle disse problemer. Vi er i kontakt med vores leverandøren for at løse dette og vi havde håbet vi fandt en løsning for nogle år siden, hvor vi fik lavet alle fuger på blok E, hvor vi konstaterede, at vandet stort set var væk. Da vi forsøgte at lave det på andre blokke, var det desværre blot ikke nok, bare at gøre dette. Vi har tilbud på ca. 500.000 kr. Til maling af disse, så det er mange penge blot at "smide væk".

 

Vi forventer i år at starte op på at få malet sikringsrum i de forskellige blokke.

 

Ventilation:

Vi fik skiftet ventilationen for nogle år siden og vi har stort set ikke haft mange fejl. Vi har indimellem fejl, der omhandler lugt og smudsgener der kommer ind i jeres lejligheder. Vi har ikke selv mulighed for at udfører noget på selve anlægget, men har en ekstern til at gøre dette, Lugtgener opstår, fordi der er mange der har emhætter med motor i køkkenet,

 

som medfører, at anlægget ikke fungere optimalt, da der er tale om et centralt sug anlæg.

 

Smudsgener kan skyldes skidt i rørføringen og et problem I som ejer selv skal vedligeholde, da det er tale om en installation i selve lejligheden, som vi ikke afhjælper.

 

 Kontakt:

 Vi oplever ofte i bestyrelsen at får opringninger i dagtimerne, og da vi alle har job vi skal passe, er det ikke altid let at besvarer disse opkald. I akutte tilfælde kan man, ringe til gårdmændene på 40309236 og få hjælp,

 

Ellers er man velkommen til at enten skrive på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller smide en sms til det bestyrelsesmedlem, man ønsker at tale med, vi tage selvfølgelig telefonen i aftentimer og delvist i weekenden.

 

 Hjælp os lige:

 Der er mange nye beboer i Frugtvangen, og som bekendt, kan man kun modtage information via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Så hvis du har en ny nabo, ville vi meget gerne have hjælp til at de også modtager dette, så bank lige på deres dør og bed dem sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med navn, lejlighed nr.+ adresse så kommer man på listen over dem der modtager.

 

Mange informationer håber vi ses til generalforsamling i april

 

Hilsner

 

Bestyrelsen