For at indlæse kanalerne digitalt skal du bruge netværks-id (00)100.

Du kan få hjælp på dette link

http://yousee.dk/hjaelp_og_support/tv-pakker/opsaetning/saadan_indlaeser_du_kanaler.aspx