Frugtvangen er et boligmiljø ud over det sædvanlige - et energi-rigtigt byggeri af god håndværksmæssig og arkitektonisk kvalitet med gennemtænkte terrasse-lejligheder i frie, grønne omgivelser. 

 

Bebyggelsen er opført i røde teglsten og beton i årene 1980 til 1982.  

De i alt 12 huse ligger spredt på et park-lignende, velholdt fællesareal på ca. 63.000 kvadratmeter med legeplads til de små og boldbaner til de store børn.

I den fjerneste ende af fællesarealet ligger vores fælleshus.

Arealerne vedligeholdes i det daglige af de ansatte gårdmænd. 

Under hvert hus er indrettet garage, hvor der til hver lejlighed er anvist en nummereret plads. Desuden er der plads til cykler og barnevogne, ligesom der i sikringsrum er indrettet aflåste pulterrum til hver lejlighed.

Ved at lægge den største del af parkeringen ind under husene, er der frigjort maximal plads til grønne områder -- en meget stor miljømæssig gevinst.

Mod øst og nord er bebyggelsen omkranset af høje træer, der sammmen med randbeplantningen mod Frugtvangen afrunder bebyggelsen.

Imellem husene er der indrettet opholdsarealer og småbørns-legepladser, mens der på det store friareal mod syd er indrettet boldbaner m.m. i god aftand fra husene.

 

De interne boligveje er udført med farthæmmende foranstaltninger og er tilsluttet det kommunale sti-system.

I Blommevangen finder du 120 lejligheder fordelt på fem blokke i tre etager. Pærevangen rummer 160 lejligheder fordelt på fire blokke i tre etager og tre blokke i to etager.

Lejlighederne er mellem 53 og 108 kvadratmeter store. Den mindste lejlighed har sydvest-vendt terrasser, mens de øvrige typer alle har terrasser og altaner mod såvel sydvest som nordøst.

Terrasserne på begge sider af husene er monteret med store plantekasser i trykimprægneret træ og med espalier på skillevæggene. Det skaber grønne facader, der harmonerer fint med de røde murstensgavle og de brune tage.

 

Til hver lejlighed hører brugsret til P-plads i den høje kælder samt aflåst kælderrum.

Radio- og tv-signal, super hurtig internet og telefoni leveres fra vores eget bolignet og Smørum Kraftvarme står for leveringen af fjernvarmen.

Gæster lukker vi ind i opgangen ved hjælp af en dørtelefon.