Velkommen til Frugtvangen.

 

Har du tidligere boet i eget hus, vil du opdage, at i en ejerlejlighed er man tættere på sine naboer, end man er i et parcelhuskvarter, og at der er en række opgaver, som vi skal løse i fællesskab. Kommer du fra en leje-lejligheder, vil du opdage, at her er ingen vicevært, der sørger for udskiftning af utætte pakninger og vedligeholdelse af fællesarealer. Det skal vi selv sørge for.

 

De fælles opgaver løser vi gennem to foreninger, nemlig Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Der er to foreninger, fordi kontingentet til de to foreninger beregnes på forskellig vis. 

 

Bidraget til ejerforeningen – de såkaldte fællesudgifter – beregnes ud fra lejlighedens størrelse, mens

alle betaler samme bidrag til bolignettet. Tilsvarende stemmer man efter fordelingstal i ejerforeningen, mens hvert medlem har én stemme i bolignettet.

 

Ved at købe en lejlighed her i bebyggelsen er du automatisk blevet medlem af de to foreninger. Og ved at møde op på generalforsamlingerne i april og november sikrer du dig indflydelse på, hvordan vi indretter os i Frugtvangen, og hvor meget, der skal bruges på at holde de fælles faciliteter i god stand. 

 

Vi håber, at denne hjemmeside er en hjælp, når du skal sætte dig ind i forholdene her i Frugtvangen. Og vi håber, at du må falde godt til og hurtigt føle dig hjemme.

 

Bestyrelsen        Bestyrelsen

Ejerforeningen    Bolignettet

 

Oversigt med blok og lejligheds angivelse