Generelt:

Parkering på Ejerforeningen Frugtvangens område følger privatretlige regler. 

I praksis er der tale om almindelig aftaleret: ved at benytte et privat, men offentligt tilgængeligt område underkaster man sig de regler / ordensforskrifter m.v. der gælder pladsen.

 

Reglerne minder om dem, der gælder når man stiger på en bus eller et tog: Har man ingen billet, kan man forvente at blive pålagt en kontrolafgift.

 

Regler for Parkering på Ejerforeningens område:

 

Parkerings pladser i Pærevangen og Blommevangen ligger alle på privat område tilhørende Ejerforeningen Frugtvangen

Parkering er således KUN tilladt i forbindelse med ophold, besøg eller arbejde indenfor Ejerforeningens område.

Ved parkering af køretøjer mm hvor dette ikke er overholdt opkræves en afgift pr. påbegyndt døgn.

Afgiften i 2010 udgør 590,- kr. 

 

Parkering på ejerforeningens område, er kun tilladt på de udlagte P pladser.

Det er forbudt at henstille campingvogne, lastvogne og større varevogne på ejendommens område. Campingvogne, trailere med videre, undtaget på specielt anvist/lejet område.

 

P-Kældre:

Parkering i parkeringskældre udenfor anvist/lejet plads er ikke tilladt. Anviste/lejede P-pladser må kun benyttes til indregistrerede motorkøretøjer, såfremt anden aftale ikke er truffet med bestyrelsen. Foreningens enheder er undtaget.

 

Kørsel mellem blokkene:

Husk venligst at kørsel på gangstierne og græsset foran / mellem blokkene IKKE er tilladt, heller ikke ved ind / udflytning.

 

Klager:

Klager over afgift skal fremsendes skriftligt til 

Ejerforeningen Frugtvangen

Pærevangen 21 kld

2765 Smørum

 

Klager via e-mail modtages ikke.