BEMÆRK NEDFALDSSKAKTERNE MÅ IKKE BENYTTES

Kommunen har indført kildesortering og påtvunget os affaldsøer, det er derfor ikke længere muligt at benytte vore skakter.

 

Oversigtskort over brug af containerpladser:

 

Affald

Affald skal sorteres i Bioaffald, Restaffald, Pap, Stor affald og genbrug.

Der må ikke henstilles affald ved siden af containere og stativer.

 

Hent affaldsfolder her

 

Affaldsposer

Du skal bruge helt almindelige affaldsposer til dit bioaffald - ligesom dem, du bruger til dit affald i dag.

Men husk, at du IKKE må bruge indkøbsposer til bioaffaldet. 

Bio og Restaffald afleveres i de opstillede containere for enden af blokkene. Af hensyn til fordelingen i beholderne skal du benytte den plads din lejligheds nummer er tildelt. Skulle din beholder være fuld så finder du naturligvis en anden beholder til dit affald. 

 

Bioaffald: (Lille beholder)

Frugt, grønsager, kartoffelskræller køkkenrulle, kaffegrums, kaffe og the filtre, the blade, æg, nødder, mejeriprodukter, brød , kager, ris, pasta, fisk, pålæg, kød uden knogler, æggebakker, blomster og potteplanter (uden potte) og lignende.

 

Restaffald: (Stor beholder)

Indkøbsposer i plast, pizzabakker, flamingo, aluminiumsbakker, plast, indpakningsfolie, mælke og juice kartoner, bleer kattegrus, hundeposer, engangsklude, handsker, cigaretskodder, aske, vatpinde, støvsugerposer og lignende. Er du i tvivl så skal det i restaffald. 

 

Pap:

Der er opstillet opsamlings kasser i P-kældrene

 

Batterier, flasker, glas og aviser:

Skal i de opstillede genbrugscontainere der står i Pærevangen og Blommevangen. 

Husk, at aviser blade og reklamer der smides i containeren ikke belaster vores affaldssystem og dermed ikke din pengepung. Alternativt, henvises der til kommunens genbrugsstation.

 

Kommunens genbrugs station:

Vi henviser til kommunens indsamlingsordning for stor skrald, plastemballager, metalemballager, haveaffald, storskrald, affald af elektrisk og elektronisk udstyr, farligt affald, PVC,  imprægneret træ. Disse materialer SKAL alle bringes til genbrugsstation.

Smørum genbrugspladsen, Hassellunden 2B, 2765 Smørum.