Beboerne i Frugtvarmen får varme fra Smørum Kraftvarmeværk og afregning af varme foregår direkte til værket. Varmeudgifterne afregnes efter boligens areal.

Driftstatus fra værket kan findes her i tilfælde af nedbud eller planlagte arbejder:

http://www.smoerumkraftvarme.dk/

Normalt hænges der sedler op i opgangene ved planlagte arbejder og bemærk at de kan tage noget tid at genopvarme vandet i beholderne efter en afbrydelse. nedbrud.

 

Hvorfor og hvordan?

I henhold til udstykningsdeklaration stk 7 SKAL varmeforbrug aftages fra Smørum Kraftvarmeværk.

I hver blok sidder en varmeveksler (i boilerrum), der forsyner blokken med henholdsvis boligvarme og varmt brugsvand.

Fra boilerrummet går der fællesledninger forbi hver lejlighed. Fra fællesledningen går der så en ledning indtil lejligheden, hvorfra varmen fordeles til lejlighedens radiatorer.

 

 

Renovering:

Ved udskiftning / opsætning af radiatorer SKAL de af ejerforeningen anviste størrelser (effekter) overholdes

 

Den mest benyttede radiatorfølerelement er Danfoss RA 2000. Datablad kan hentes her

 

Udskiftning af radiatorer, håndklædetørrer, gulvvarme: login og se under vedligehold og modernisering

 

Adresse til varmeværket er:

 

Smørum Kraftvarme

Skebjergvej 25

2765 Smørum.

 

Tlf. 44 65 08 71