Der eksisterer fælles ventilations (udsugnings) anlæg på loftet for hver blok.

Det er derfor ikke tilladt at tilslutte emhætte med motor direkte til ventilations røret.

Det skal sikres at når emhætten er i stilstand (ikke bruges) må den maksimalt udsuge 20 l/s og under brug (madlavning) maksimalt 40 l/s. 

 

I ethvert beboelsesrum så­vel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,35 l/s pr. m2. 

Indeluft skal fjernes gennem udsugning i køkken, baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum, i enfamiliehuse eventuelt gennem naturlig ventilation. 

 

I boliger i etagebyggeri skal der fra køkken mindst udsuges en volumenstrøm på 20 l/s, og fra bade- og wc-rum skal der mindst udsuges en volumenstrøm på 15 l/s. 

 

I samtlige etageboliger og enfamiliehuse skal der monteres en emhætte med mekanisk udsugning over komfur. Udeluft skal tilføres boligens beboelsesrum enten gennem udeluftventiler, styrede vinduer eller ved mekanisk indblæsning.

 

Såfremt der opstår undertryk i din lejlighed er dette som regel tegn på at du ikke har lovlige ventilations (udsugnings) forhold.

Du har måske monteret en emhætte der ikke kan begrænses i stilstand eller i værste tilfælde, du eller en tidligere ejer har skåret røret af og "glemt" at sætte en reduktionsventil på udsugningen. 

I alle tilfælde er du skyld i at de andre lejligheder i blokken ikke har de udsugnings forhold de skal have, så bring det venligt i orden hurtigst muligt.

 

Eksempel på emhætte kan downloades her