Velkommen til Ejerforeningen Frugtvangen

Har du tidligere boet i eget hus, vil du opdage, at i en ejerlejlighed er man tættere på sine naboer, end man er i et parcelhuskvarter, og at der er en række opgaver, som vi skal løse i fællesskab. Kommer du fra en lejet lejlighed, vil du opdage, at her er ingen vicevært, der sørger for udskiftning af utætte pakninger og vedligeholdelse af fællesarealer. Det skal vi selv sørge for.

Ejendomsmesteren, der hedder Lars, udfører de opgaver, som ejerforeningens bestyrelse har aftalt med ham. Du kan ikke som ejer pålægge ejendomsmesteren opgaver.

De fælles opgaver løser bestyrelsen i samarbejde med ejendomsmesteren og relevante håndværkere og rådgivere. Bidraget til ejerforeningen – de såkaldte fællesudgifter – beregnes ud fra din lejlighedsstørrelse og et fordelingstal, det er også fordelingstallet, der bestemmer, hvor mange stemmer du har ved en afstemning på generalforsamlingerne.

Ved at købe en lejlighed her i bebyggelsen er du automatisk blevet medlem af foreningen. Og ved at møde op på generalforsamlingerne i april og november sikrer du dig indflydelse på, hvordan vi indretter os i Frugtvangen, og hvor meget, der skal bruges på at holde de fælles faciliteter i god stand

Vi håber, at du på hjemmesiden kan finde de informationer, du søger. På opslagstavlen i opgangen kan du også finde information, eksempelvis i forbindelse med planlagte reparationsarbejder, når det er nødvendigt at lukke for vand eller varme i din opgang. Endelig kan du skrive til [email protected] med spørgsmål.