Vand og varme

Forbrug af vand og varme aflæses via individuelle fjernaflæsningsmålere. Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber varetages af Brunata en gang årligt og vores administrator foretager tilbagebetalinger eller opkrævninger.

Ved ejerskifte skal der rettes henvendelse til Brunata via https://brunata.dk/flytteaflaesning/ – anlæg nr. 25736 med henblik på aflæsning af vand og varme. Sælger bliver pålagt flyttegebyrer. Der udsendes først endelige regnskaber ved årsafslutning, hvorfor sælger bedes oplyse administrator om ny adresse.

Ved uregelmæssigheder rettes henvendelse til [email protected] eller på tlf. 4030 9236.

Frugtvangen får sin varme fra Smørum Kraftvarme. Hver blok i foreningen har sin selvstændige varmecentral i kælderen.

Omkring 1. september åbnes der for varmen i radiatorerne, og der lukkes ned igen omkring 1. maj.

Når det er mere end 13-15 grader, kan det være svært at mærke, om der er varme på, fordi centralvarmevandet ikke overstiger 40 grader. Det sker med fuldt overlæg for at spare energi.

Det forventes, at alle radiatorer i lejligheden virker og bliver benyttet. Hvis kun få radiatorer er i drift, vil det samlet set blive dyrere at opvarme lejligheden, end hvis alle radiatorerne er i drift. Det skyldes at afkølingen af det varme vand sker bedre med flere radiatorer. Og jo koldere vand vi sender retur, jo billigere bliver det for os.

Du skal huske at udlufte dine radiatorer, når vi tænder for varmeanlægget i september. Luft i radiatoren vil betyde mindre varme, eller det kan helt blokere for varmen, samtidig med irriterende klukke-lyde. Vi sætter sedler op i opgangen, når anlægget tændes

Sidst opdateret 5. marts 2024 af michael.sonne