Vedligeholdelse og modernisering af lejligheder

Velkommen til vores dedikerede side om vedligeholdelse og modernisering af lejligheder i Ejerforeningen. Vi tror på, at et godt vedligeholdt hjem er essentielt for trivsel og samhørighed i vores boligområde.

Individuel vedligeholdelse

Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler som udgangspunkt ejeren.

Indvendig vedligeholdelse omfatter såvel maling, hvidtning og tapetsering og anden vedligeholdelse som fornyelse af gulve, døre, dør og karme til hovedtrappe, træværk, murværk, puds, terrasser, dørlåse og varmeanlæg.

Maling til terrasser mv. I henhold til paragraf 15 i vedtægterne har bestyrelsen givet tilladelse til maling, når følgende farver, dækningsgrad og behandling opfyldes:

  • Træværk på altandøre og oplukkelige vinduer: Gori 605 (tidl. 88) Dækkende – 50400 (Svensk Rød)
  • Træværk omkring eternitplader og faste vinduer: Gori 605 (tidl. 88) Dækkende – 72000 (Grøn Umbra)
  • Espanliér og træværk omkring blomsterkummer: Gori 605 (tidl. 88) Dækkende – NCS: S 5020-G70Y (Trykimprægnerings Grøn)
  • Betonflader samt eternitplader: Dyrup Dekstrem Facademaling – NCS: S 1500-N (Lysegrå).

Der må ikke anvende andre farver (gælder til GF 2027). Bemærk at det ikke er tilladt at male tagudhæng og sternbrædder. Som beboer i Ejerforeningen kan du få 25% rabat på al maling i Dyrup ved Herlev-krydset, blot ved at oplyse, at du bor i Ejerforeningen Frugtvangen.

Den individuelle vedligeholdelsespligt gælder altså også radiatorer og rørinstallationer fra fællesfødeledninger, aftrækskanaler og ventilationsanlæg fra fælles fødeledning, den totale elinstallation fra og med elmåler, vandhaner og vandledninger fra fællesfødeledning (ved afspærringshane), vand og varmemålere, sanitetsinstallationer og afløb fra egne installationer, alt uanset om ovennævnte er indmuret i væg, loft eller gulv.

Vær opmærksom på, at enhver reparation eller indgreb i ovennævnte installationer indmuret i væg, loft eller gulv alene må udføres af autoriserede håndværkere.

Vedligeholdelse og fornyelse af postkasse i indgangsparti hører under individuel vedligeholdelse, men skal overholde den af generalforsamlingen vedtagne type og udseende.

Ejerne skal selv sørge for vedligeholdelse af terrasserne, herunder blomsterkummer og beton- og eternitflader. Og det skal ske på en måde, så bygningerne fremstår med et pænt, ensartet udseende.

Modernisering

Går du i gang med at modernisere eller istandsætte din lejlighed, skal du tænke på, at det ikke er tilladt at anvende elvarme – heller ikke til varme i badeværelsesgulvet.

I henhold til udstykningsdeklarationens stk. 7. skal al forbrug af varme nemlig aftages fra Smørum Kraftvarmeværk. Det indebærer at der ikke må benyttes el til nogen form for opvarmning af boligen, herunder gulvvarme.

Sætter du en håndklædetørrer op i stedet for en radiator på badeværelset, skal den yde en effekt på minimum 500 watt og kunne afkøle vandet til en returtemperatur på maksimum 30 grader.

Ved udskiftning af radiatorer skal det sikres, at radiatorerne holder de størrelser og effekter, som ejerforeningen anviser. Spørg hos ejerforeningen inden du går i gang.

Laver du gulvvarme i badeværelse skal du sikre at returvands temperaturen ikke kan overstige 25 grader. Der skal være frem og retur afspærrings ventiler på gulvvarmeanlægget, og der skal være udluftningsbeholder på frem og retur.

Der må ikke laves indgreb på varme installationer i perioden 1 oktober – 1. april.

Efterfølgende omkostninger som følge af indgreb, så som luft i anlæg, afholdes af ejer (dig).

Sidst opdateret 13. april 2024 af michael.sonne