Forsikringer

Normalt registreres og anmeldelses forsikringsskader hos en administrator, men sådan foregår det ikke her i foreningen. Vores ejendomsmester, Lars har overtaget opgaven fra sin forgænger. Det er der, du anmelder skader.

Tidligere har Ejerforeningen haft penge nok, og har betalt for at finde skadesårsager, og det skal Ejerforening ikke. Der er heller ikke likviditet til den slags service længere. Hvis skaden er dækket af en forsikring, så skal forsikringsselskabet betale.

Vi har i Ejerforeningen flere tilfælde af vandskader, hvor vand er trængt ned til underboen fra overboen på grund af manglende vedligehold o.lign.

  • Manglende vedligeholdelse er ikke dækket af Bygningsforsikringen ifølge forsikringsvilkårene. I det tilfælde skal vi som ejere, selv ordne skaden og bære udgifterne.
  • Kan skadesårsagen ikke findes, dækker Bygningsforsikringen heller ikke ifølge forsikringsvilkårene.

Da vi selv ejer vores bolig, er det ejers ansvar at finde skadesårsagen. Dernæst at udbedre skaden, betale for den og selv søge at få den dækket hos overboen. Vores ejedomsmester kan være behjælpelig med et telefonnr. til en relevant håndværker.

Det er vigtigt at vi vedligeholder vores lejlighed især fugerne på badeværelset, og holder øje med afløbet, opvaskemaskinen og vaskemaskinen. Det kan ikke undervurderes at have et godt naboskab, når den slags skal afklares.

Ejerforeningen Frugtvangen har tegnet følgende kollektive forsikringer, der dækker bygninger, og dermed samtlige 280 ejerlejligheder:

Bygningsbrand, der omfatter faste el-installationer, fast bygningstilbehør, faste installationer og faste bygningsdele.

Hus- og grundejerforsikring.

Insekt- og svampeforsikring – Udvidet rørskadeforsikring, der dækker utætheder i skjulte rør i og under bygningerne. Ved skjulte rør forstås rør, der er indstøbt eller skjult under gulv, skunk, vægge og lignende. Dækker dog ikke skader forårsaget af sivninger fra tærede rør, der normalt ikke er skjulte, selv om en ejer måtte have skjult disse, eller skader der skyldes manglende vedligeholdelse.

Stikledningsforsikring

Restværdiforsikring

El-skadeforsikring, der dækker skade på bygninger, stikledninger, hovedtavler og styringsanlæg. Dækker ikke skader på genstande, der er eller ville være forsikret mod el-skader ved anden forsikring, uanset om en sådan er tegnet eller ej.

Sanitetsforsikring, der dækker de til bygningen hørende håndvaske, wc-kummer, cisterner, badekar og udslagskummer. Dog ikke haner, blandingsbatterier, rørinstallationer og mekanisk udstyr. Dækker ej heller skade alene på emalje eller glasur, ridsning samt afspringninger af splinter eller fliser.

Glasforsikring dækker direkte skader på dør- og vinduesruder, ruder i skillerum, faste spejle og keramiske kogeplader ved brud. Dækker ikke skader på elektriske pærer og neonrør, samt punktering og utætheder i sammensætningen af termoruder eller ridsning, afspringning af splinter og fliser.

Nøgleforsikring, der dækker rimelige og nødvendige udgifter til omstilling/udskiftning af lås(e), efter en eller flere nøgler er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under tyveriforsikringen.

Udskiftning af låse må alene finde sted, når omstilling ikke er mulig og der er truffet aftale med Alm. Brand

Forenings- og bestyrelsesansvarsforsikring – Alle skader skal, så snart skaden opdages, omgående anmeldes til ejerforeningens kontor, eller den i bestyrelsen, der er ansvarlig for forsikringer. Ingen skade må påbegyndes udbedret, før Alm. Brand har givet accept. Dog bør skadebegrænsende foranstaltninger iværksættes umiddelbart.

Ejerforeningen rekvirerer skadeanmeldelse og taksator, samt besigtiger skaden.

Skadeanmeldelse skal dog underskrives af skadelidte.

Liste over policer for vores forsikringer:

Link til police: Ejerforeningen-Frugtvangen-GJS-byg-pol-af-18.09.2020.pdf

Link til police for Glasforsikring: DG-pol-af-13.03.2024.pdf

Link til policen for Ejendomsforsikring: GJS-byg-pol-af-13.03.2024.pdf

Link til policen for Bygnings- og løsøreforsikring: GJS-EDB-pol-af-13.03.2024.pdf

Link til forsikringsbetingelser: R415212 og Betingelser FOR-00-03 – Version 1.7

Sidst opdateret 6. april 2024 af michael.sonne