Ventilation

Ejerforeningen har fælles ventilationsanlæg (til udsugning) på loftet i hver blok. Det er derfor ikke tilladt at tilslutte emhætte med motor direkte til ventilationsrøret. Det skal sikres, at når emhætten er i stilstand (ikke bruges) må den maksimalt udsuge 20 l/s og under brug (madlavning) maksimalt 40 l/s.

Hvis der opstår undertryk i din lejlighed, er dette som regel tegn på, at du ikke har lovlige ventilationsforhold. Du har måske monteret en emhætte, der ikke kan begrænses i stilstand eller i værste tilfælde, du eller en tidligere ejer har skåret røret af og “glemt” at sætte en reduktionsventil på udsugningen. I alle tilfælde er du skyld i, at de andre lejligheder i blokken ikke har de udsugningsforhold de skal have, så bring det venligt i orden hurtigst muligt. Spørg eventuelt vores ejendomsmester, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

Alle emhætter i køkkenet SKAL være til “centralsug” og ikke med selvstændig motor. Ligeledes må ventilationen på badeværelset ikke justeres, ændres eller tilstoppes. Det er selvfølgelig helt forbudt at montere tørretumbler på udsugningen i badeværelset.

Når du som ejer skal anskaffe dig en ny emhætte, skal den indreguleres. Som tingene ser ud lige nu, lever vi IKKE op til brandnormen og det skal vi have gjort noget ved hurtigst muligt, for ellers dækker vores brandforsikring ikke. Hvis der opstår brand i en lejlighed, vil røgen kunne løbe i kanalerne, og derved komme ind til andre beboere, da trykket over emhætten, og ventilerne ikke er på over 100pa. Emhætterne skal derfor være en model, der er beregnet for centralsug, og der skal sidde kontrolventil i alle badeværelser.  

JEN-TEK Ventilation kunne ved en gennemgang af ventilationen i Pærevangen 18 og 20 i 2023 konstatere, at flere havde monteret emhætter med indbygget motor tilsluttet centralsuget. Dette er ulovligt iht. brandnormen, da undertrykket i kanalen ikke kan overholdes, så røg og mados derved kan blive blæst ind i andre beboeres lejligheder. Centralsuget kan heller ikke fungere optimalt, da trykket ændrer sig ved brug af emhætten.

Emhætterne SKAL være til centralsug system. Det vil sige, at der må ikke være motor i emhætten. Der findes rigtig mange typer, og priser på disse. Med udtræk eller uden. Med elektronisk eller mekanisk timer. Rustfri kant eller alm. hvid osv. Fagfolkene henstiller til vi benytter den samme model/type, så er det nemmere at fejlsøge og indregulere.

På toiletter skal der bare være en alm. ventil, og ikke en ventilator. Kort sagt, der må ikke monteret noget med motor på ventilationskanalen.

I princippet kan du vælge alle emhætter, bare de er til centralsug, men JEN-TEK Ventilation anbefaler disse modeller og det gør bestyrelsen også.

HIT-2661_DATA_01 og HIT_3941_Datablad_dk

Sidst opdateret 9. maj 2024 af michael.sonne