Affald

I Ejerforeningen Frugtvangen sorterer vi vores affald. Vi har på det seneste udbygget affaldssorteringen med flere affaldsøer og i nær fremtid skal der sorteres i flere grupper.

Få viden om sortering af farligt affald på Egedal Kommunes hjemmeside via dette link: https://egedalsorterer.egedalkommune.dk/privat/

Vores ejendomsmester, Lars, har et lille lager af de grønne bio-poser, men du kan også hente de grønne poser til madaffald på bibliotekerne i Egedal. Poserne udleveres i den betjente åbningstid. Der kan hentes 1 pakke med 5 ruller poser ad gangen.

I løbet af foråret og sommeren vil bestyrelsen bygge et eller to affaldsskure til sortering storskrald.

Husk at lukke affaldsposen, før du smider den i molokken. Hvis restaffaldsmolokken er fuld, så bær den venligt videre til en der har plads. Affaldsposer, der står ved siden af molokken, tiltrækker fugle og rotter.

Da vi alle kan lide, at her ser pænt ud i Ejerforeningen, henstiller vi til, du at undgår at smide næseklude, skodder og andet affald uden for affaldsbeholderne, og klapper papkasser sammen, så de fylder mindst muligt.

Sidst opdateret 4. marts 2024 af michael.sonne